GDPR


Modificació de la informació

Pots utilitzar el link situat a sota per modificar la teva informació.

Descarregar la informació

Pots utilitzar els links situats a sota per descarregar la informació que guardem i utilitzem per a millorar la teva experiència d'usuari.

Accés a la informació personal

Pots utilitzar el link situat a sota per a sol·licitar la teva informació.

Dret a ser oblidat

Utilitza aquesta opció si vol eliminar la seva informació de la nostre base de dades.Recorda que aquest procés eliminarà el teu compte així que a partir d'aquest moment ja no tindrà accés.